TRANSPARENCIA

MISSIÓ: La Fundació té per objecte el foment del gust per la lectura i la promoció i realització d’estudis, publicacions i activitats en els camps de la Literatura i arts afins, adreçades a tota mena de púbic, infantil, juvenil, familiar i altres activitats de dinamització infantil a les biblioteques, escoles i centres culturals, així com qualsevol altre activitat en l’àmbit social i cultural.

REGISTRE: La Fundació Fundació Art&Paraula es va inscriure en data 03/02/2021, amb el número 3205, com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

COMPOSICIÓ PATRONAT: El Patronat de la Fundació està composat per les següents persones:

  • Roser Ros Vilanova. Presidenta de la Fundació. DNI 36950068Q, pedagoga, escriptora i narradora. Premi Nacional de Cultura Popular (CONCA) de l’any 2010. Autora de nombroses publicacions de literatura infantil i juvenil.
  • Mònica Ros Vilanova. Secretària de la Fundació. DNI 36960451A, mestre. Ha exercit de mestre durant molts anys en varies escoles públiques i privades i ha treballar en el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Josep Maria Goñi. Vocal del Patronat. DNI 28407198J, empresari. Ha promogut moltes iniciatives empresarials en l’àmbit del transport i de l’economia sostenible.
  • Oriol Homs Ferret. Vocal del Patronat. DNI 41389146W, sociòleg. Autor de nombrosos estudis sobre joventut, formació professional, mercat de treball i polítiques socials i de desenvolupament local.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ AQUI

ESTRUCTURA DE GESTIÓ: En la fase de posada en marxa de la Fundació no hi ha una estructura de gestió fixe interna. Els membres del Patronat assumeixen les funcions d’inici de les activitats de la Fundació i es contractaran externament els recursos humans i tècnics necessaris.

PLA DE TREBALL 2021: El Pla de Treball pel 2021 aprovat pel Patronat consta de les següents línies de treball i activitats:

  1. PROGRAMA DE FOMENT DEL GUST PER LA LECTURA
  2. PROGRAMA CAP FAMILIA SENSE BIBLIOTECA