CAP FAMÍLIA SENSE BIBLIOTECA

Fundació Ires 2.021

OBJECTIUS

L’objectiu del Programa CAP FAMILIA SENSE BIBLIOTECA és dotar les famílies en situació de vulnerabilitat d’una selecció de 12 llibres, adients als interessos dels nois i noies i de les famílies.

A més, es col·labora amb el Programa CAP NEN SENSE CULTURA de l’Associació Tantàgora, per facilitar la selecció de llibres als nois i noies que atenen.

A causa de la pandèmia de la COVID 19 s’ha hagut de retardar l’entrega dels lots a les famílies, però a la segona part de l’any  és previst repartir-ne 200, que ja han estat recollits a partir de donacions de particulars i de les editorials KALANDRAKA i TAKATUKA, que han volgut col·laborar  de manera entusiasta al programa.

ACTIVITATS

Per dur a terme el Programa s’organitzen les següents activitats:

 • Campanya de donacions de llibres a través de contactes i les xarxes socials.
 • Recollida dels llibres.
 • Contacte amb organitzacions socials que treballen amb famílies vulnerables a través d’entitats socials. S’estableix un conveni de col·laboració amb les entitats sòcies del Programa per tal d’identificar les famílies més adequades per participar-hi. Es recull informació sobre les característiques i interessos dels components de la família.
 • Selecció dels llibres i organització dels lots dels 12 llibres personalitats per a cada família. Muntatge de la capsa-llibreria en la que s’entregaran els llibres.
 • Acte de lliurament de les biblioteques amb l’entitat sòcia i la família.
 • Sensibilització a la lectura de les famílies. Durant l’acte de distribució dels lots de llibres es fa una xerrada sobre la importància de la lectura en família i es fa una demostració pràctica de com les famílies poden acompanyar la lectura dels seus nois i noies.

PER QUÈ CAP FAMÍLIA SENSE BIBLIOTECA?

El foment del gust lector és el resultat de les accions múltiples d’un ecosistema d’agents formats per escoles, biblioteques, llibreries, editorials, autors/res i creadors/es, mitjans de comunicació, centres culturals,…, al centre del qual hi ha els infants i joves i les seves famílies.

Les pràctiques lectores de la família constitueixen un dels elements clau per imbuir el gust lector als infants i joves. Una casa sense llibres és una casa que no llegeix. Una casa amb una biblioteca és la primera palanca per convertir els seus habitants en lectors.   

La biblioteca personal és un dels tresors més valuosos  que posseïm. Cadascú de nosaltres hi ha esmerçat hores triant, consultant i llegint, accions que ens permeten accés al coneixement i a la literatura, un veritable compendi que diu molt de nosaltres, dels nostres gustos, de la nostra personalitat.

La Fundació ART&PARAULA, vol contribuir a que cap família es quedi sense aquest patrimoni, dotant les llars vulnerables d’una selecció de llibres a través del Programa CAP FAMILIA SENSE BIBLIOTECA.

DONAR UNA SEGONA VIDA ALS LLIBRES

De tant en tant, les famílies amb biblioteca a casa, esporguen el seu fons amb la finalitat de triar quins documents i llibres de més valor per a ells volen que els segueixin acompanyant al llarg de la seva existència. Per què no donar una segona oportunitat als llibres, encara que estimats, ja no volen o poden conservar? Aquests materials poden tocar el cor d’altres persones! 

Per fer realitat el programa ens hem proposat recollir llibres de literatura Infantil i juvenil: àlbum il·lustrat, llibre il·lustrat, narrativa, poesia, còmic, novel·la gràfica, manga, llibre d’art i de coneixement de famílies donants.

 • Llibres que faci mal al cor enviar a la paperera.
 • Que estiguin ben conservats i mantinguin bona presència.
 • Escrits en tot tips de llengües.

No recollirem: llibres de text, enciclopèdies, diccionaris, atles. El nostre propòsit és el de distribuir tan sols literatura infantil i juvenil.

Les donacions es recullen d’entre famílies, dels fons descatalogats de les editorials, d’esporgues de biblioteques o escoles.

Amb aquestes donacions farem possible que tries de llibres arribin a altres llars. Els donants poden acompanyar els llibres amb una aportació dinerària que permetran cobrir les despeses del programa i ampliar la selecció de llibres. Tots ells obtindran un certificat de la seva acció.

 

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA

Per tal de conèixer l’impacte del Programa, es durà a terme un procés de seguiment i avaluació de les accions realitzades. Al cap de sis mesos i un any de la distribució dels lots de llibres es passarà un qüestionari a les entitats sòcies del Programa per conèixer el grau d’incidència de la recepció en els hàbits lectors de les famílies.

També es farà un seguiment de l’impacte de l’acció amb un qüestionari a les entitats sòcies sis mesos i un any després.

El indicadors que s’utilitzaran són:

 • Nombre d’entitats sòcies del Programa
 • Nombre de famílies ateses
 • Nombre de llibres distribuïts
 • Indicador d’hàbits de lectura

En col·laboració amb la Universitat de Saragossa s’estan elaborant uns protocols d’avaluació d’aquest Programa i un indicador compost per mesurar els hàbits lectors a la infància i el jovent.