PROMOCIÓ DEL GUST LECTOR A CENTRES EDUCATIUS

La millor actuació per a promoure el gust lector i arribar a tots els públics (inclosos els menys interessats en la lectura) és reforçar el paper de l’escola en l’aprenentatge lector, ja que tots els nens i nenes, nois i noies en poden participar.

La Fundació Art&Paraula ofereix a les escoles i a les administracions responsables de l’educació activitats de mediació literària per a fomentar el gust lector i la formació a les famílies per tal que tinguin eines per a consolidar el gust lector a l’activitat familiar.

 

Ens proposem prioritàriament col·laborar amb les escoles amb més alta complexitat del territori amb un treball conjunt amb els/les mestres, els nois i noies i les seves famílies, implicant al seu entorn local del barri en el que habiten.

Aquest any 2021 s’ha arribat a un acord de col·laboració amb  Foment de Ciutat per tal de donar suport al programa Pla de Barris en les seves activitats en els barris més desfavorits de la ciutat de Barcelona. Durant aquest curs es col·laborarà amb l’INSTITUT ESCOLA NOU BARRIS