NOUS PÚBLICS

Amb l’afany d’arribar a tots els públics, la Fundació ART&PARAULA es proposa prioritzar les activitats dirigides als joves en contextos no escolars. Constatem que les activitats lectores dels adolescent i joves es circumscriuen majoritàriament a l’entorn escolar per les seves tasques d’aprenentatge, però fora de l’àmbit escolar l’hàbit lector es redueix fins que amb la maduresa personal adulta torna a desenvolupar-se.

L’experiència de l’equip en el disseny de plans lectors locals en col·laboració amb ajuntaments, enfortint l’ecosistema lector consolidant les col·laboracions entre biblioteques, escoles, i entitats culturals locals, i promovent la presència de la literatura en els espais públics, avalen l’estratègia de convertir la lectura en una experiència literària gratificant personalment i enriquidora per a la cohesió de la comunitat.   

Durant l’any 2021 la Fundació pretén establir acords de col·laboració amb les biblioteques per tal d’aportar l’àmplia experiència de l’equip professional col·laborador de la Fundació en la promoció del gust lector i la mediació literària, per treballar conjuntament en atraure públic juvenil, i interessar-los per la lectura i les activitats literàries.