FUNDACIÓ

La Fundació Art&Paraula és una iniciativa d’un grup d’amants de la literatura que té per objecte el foment del gust per la lectura i la promoció d’estudis, publicacions i activitats en els camps de la Literatura i arts afins, adreçades a tota mena de púbic, infantil, juvenil, familiar i altres activitats de dinamització infantil a les biblioteques, escoles i centres culturals, així com la promoció i enfortiment del sector editorial de la LIJ