LECTURA I XARXES SOCIALS

Iniciació en l’ús de Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Linkedin, GoogleMaps i altres eines 2.0 per a fomentar la lectura a través de les Xarxes Socials i altes plataformes interactives.


Jordi Camós (Expert en planificació estratègica i implementació d’accions dins l’entorn digital i en formar als diferents departaments i equips de treball al voltant de tendències, eines i l’impacte del digital dins i fora de l’organització. També imparteix ponències al voltant de tendències i oportunitats dins de l’entorn digital. )


11 de juliol, de 9:30 a 14:00 h


Consulta la següent sessió


Torna a la pàgina principal


compartir en facebook
compartir en twitter