• SUSANNA GIMÉNEZ
  • 20 i 27 Juny 10h – 14h / 8h
  • 63€ (60€ amb el carnet de biblioteques públiques)
  • Educadors/es socials, educadors/es de carrer, monitors/es del lleure, docents i bibliotecaris/es de centres d’alta complexitat, psicòlegs/es.
  • Tantàgora c/ de l’art 80

Art&Paraula es reserva el dret de suspendre els tallers i/o cursos que no tinguin un mínim de persones inscrites. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

CONEIX A LA ROSER AL BLOG D’ART I PARAULA

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC I LITERATURA

La literatura és transformació personal i social. En aquest curs, l’antropòloga i educadora social Susanna Giménez ens mostrarà com a través de la literatura es poden establir vincles afectius amb nens i joves en situació de vulnerabilitat.

OBJECTIUS
– Donar a conèixer els diferents recursos que ens ofereix la literatura per poder treballar l’expressió emocional dels menors.
– Treballar el vincle amb l’infant/jove a partir de la selecció de àlbums il·lustrats.
– Detectar indicadors de risc i possibilitats d’intervenció mitjançant la literatura.

METODOLOGIA
El curs es divideix en dues sessions, dedicades a les etapes d’educació infantil, primària i secundària. Des d’una metodologia teòrico-pràctica, es proposaran activitats per treballar el vincle a partir de la selecció d’àlbums il·lustrats que proposa l’educadora; per detectar indicadors de risc i possibilitats d’intervenció; per debatre al voltant del caràcter terapèutic de la literatura, contraposant l’àlbum il·lustrat a literatura pedagògica; i per veure com la literatura pot ajudar a treballar l’expressió emocional dels menors, a projectar totes les seves inquietuds, posant paraules i imatges, metàfores i dimensió simbòlica, a allò que els passa.