• ROSALÍA DELGADO
  • 13 de juny de 10h a 14h
  • 58€ (55€ amb el carnet de biblioteques públiques)
  • Professorat de Secundària de Llengua i Literatura.
  • Tantàgora c/ de l’art 80
  • Si a la realització d’aquest curs, encara estem en situació de confinament, Tantàgora preveu la realització d’aquest de manera telemàtica. En aquest cas, s’avisaria previament als participants i serà necessari tenir a l’abast un ordinador o tablet amb connexió a internet.

Art&Paraula es reserva el dret de suspendre els tallers i/o cursos que no tinguin un mínim de persones inscrites. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

CONEIX A LA ROSER AL BLOG D’ART I PARAULA

GUST LECTOR

Literatura a Secundària

CONTINGUTS

– Introducció general al treball de la literatura a les aules de Secundària en l’actualitat.
– Distinció i relació entre Educació Literària, Gust per la Lectura i Comprensió Lectora.
– Comentari d’experiències d’aula.
– Elaboració d’alguna proposta concreta.

OBJECTIUS
– Prendre consciència dels diferents objectius del treball que es realitza a l’aula entorn de la Literatura.
– Entrenar-se en la pràctica d’elaborar una proposta de treball d’alguna obra literària concreta en funció dels objectius (foment de la lectura, educació literària, comprensió lectora).

METODOLOGIA
Exposició teòrica, pràctica en petits grups (o parelles) i posada en comú.