Art & Paraula (c/ de l’Art, 80, baixos, Barcelona)

  93 213 59 91

Més informació:

  artiparaula@tantagora.net

Inscripcions i reserves:

 inscripcions@artiparaula.com