Ver esta página en español | Veure aquesta pàgina en català

Art&Paraula, és l’espai de formació en mediació literària de TANTÀGORA i ofereix cursos per a mediadors  tant en l’àmbit professional (mestres, bibliotecaris, monitors de lleure, etc.) com privat (famílies i gent amb curiositat vers la mediació literària).

Els cursos tenen per objectiu dotar els mediadors de coneixement literari, metodologies de treball, recursos pedagògics i de les eines concretes necessàries per poder desenvolupar-se com a mediador.

 

MEDIACIÓ LITERÀRIA

La paraula mediació (segons el DIEC) vol dir “acció de qui intervé entre dues o més persones per posar-les d’acord”. Quan a aquest terme del lèxic comú hi afegim un adjectiu i formem mediació literària entenem que ens estem referint a l’acció o accions que, generades de manera espontània o organitzada, posen en contacte (o en relació) els individus amb la literatura (de l’oral a la visual –escrita o en imatges–, de l’anònima a la d’autor, de la nova a la vella, de la popular a la culta).

Mitjançant la mediació literària ajudem a desenvolupar el gust per la llengua i la literatura, ens introduïm en el vastíssim món cultural, tot endinsant-nos en un conjunt de significats, de referents ètics i estètics que aniran bastint, a poc a poc, el nostre propi edifici emocional i el del grup amb qui compartim espai, activitat i vida.

 

Un dels elements primordials per a una bona mediació literària és que hi hagi mediadors (siguin professionals o casolans, que de tot hi ha) sincers, ben formats, honestos amb la tasca que fan, compromesos amb la llengua, literatura i la cultura que l’ha feta possible. Però no n’hi ha prou amb això, ens cal un coixí social sensible a aquestes qüestions, sensibilitat que no creixerà del no res, sinó de l’esforç dels individus, però també de la implicació de les institucions civils o polítiques.